Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať

Fakturačná adresa

FIR GROUP s.r.o.

Palárikova 29 811 04 Bratislava

IČO: 35 725 168
DIČ: 2020229233
IČ DPH: SK 2020229233
Čislo účtu: SK36 0900 0000 0051 3466 7292